Ondersteuning voor ouderen

Nard Voncken Bewindvoering biedt ouderen volledige ondersteuning in hun financiën. Ik heb voor deze doelgroep een pakket ontwikkeld waarbij ouderen de benodigde ondersteuning krijgen. Het blijkt dat ouderen niet hun kinderen of een ander familielid willen betrekken/belasten met hun financiën, maar bij voorkeur een specialist willen inzetten.

Veel ouderen raken het financiële overzicht kwijt door digitalisering van financiële diensten. Veel instanties verwachten dat iedereen financiële afhandelingen via de computer doet. Voor velen is dit een onbekend terrein waar ondersteuning gewenst is om achterstanden te voorkomen. Dit alles bespreken we bij een lekkere kop koffie.

Uw eigen pakket samenstellen is bespreekbaar!

 • Het pakket bestaat voornamelijk uit:

  • Het structureren van de administratie, post, betalingen enz.
  • Belastingzaken, huur- en zorgtoeslag, mijn-overheid(digitaal)
  • Nabestaandenadministratie (zie onderstaand)
  • Verhuisadministratie (zie onderstaand)
  • Woning leegruimen: indien nodig zal ik uw woning leeg en schoon opleveren
  • Digitale vaardigheden (minimale kennis van digitalisering)
  • Mentorschap

Nabestaandenadministratie

Als een dierbare komt te overlijden, is het regelen van zijn of haar financiële zaken wel het laatste waar uw hoofd naar staat. Maar het is wel noodzakelijk dat deze zaken correct worden afgehandeld. Ik kan deze moeilijke taak van u overnemen, zodat u ruimte en tijd krijgt om uw verlies te verwerken.

Ik kan ervoor zorgen dat de financiële zaken na het overlijden op een correcte wijze afgehandeld worden. Zo hoeven nabestaanden zich geen zorgen te maken over deze lastige verplichting.

 • Denk bijvoorbeeld aan het regelen van o.a. de volgende zaken:

  • Het aanschrijven van instanties
  • Opzeggen/wijzigen van abonnementen en verzekeringen
  • Regelen van bankzaken
  • Stopzetten van  automatische incasso’s
  • Verzekeringen opzeggen of aanpassen
  • Zorg- of huurtoeslag wijzigen/aanvragen
  • Betalingen verrichten
  • Gegevens doorgeven aan Essent, WML etc.
  • Belastingzaken

Steuntje in de rug:

Wilt u zo lang mogelijk zelfstandig blijven, maar heeft u wel eens behoefte aan een steuntje in de rug?

Ik werk samen met Sabine Lemmens, die ook graag voor u klaar staat.


PGB (persoonsgebonden budget) administratie

Maatwerkvoorziening:

Blijkt uit een onderzoek dat u onvoldoende zelfredzaam bent of niet goed kunt meedoen in de maatschappij? Kan uw netwerk ook niet bijdragen, dan is de gemeente verplicht ondersteuning vanuit de Wmo te bieden. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie, zoals persoonlijke begeleiding of een aanpassing aan uw woning.

Met een PGB kunt u ook nog zorg binnen de volgende functies inkopen:

– Persoonlijke verzorging

– Verpleging

– Persoonlijke begeleiding individueel

– Vervoer van en naar de dagbesteding

– Huishoudelijke hulp

Iemand anders uw PGB laten regelen.

U kunt ervoor kiezen om iemand anders uw pgb te laten regelen. De persoon die dit doet, noemen we een wettelijke vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp. Hij is verantwoordelijk voor alles wat met uw pgb te maken heeft en neemt de regie volledig over.

Administratie:

– Er zal een zorgovereenkomst worden afgesloten.

– De declaraties zullen 5 jaar bewaard worden.

– Declaraties worden binnen de gestelde termijn van 6 weken ingediend.

Mentorschap

Mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel voor personen die niet (volledig) in staat zijn zelf beslissingen te nemen. Als mentor help ik iemand die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kan opkomen en geen familie of naaste heeft om op terug te vallen. De beschermingsmaatregel wordt uitgesproken door de kantonrechter. Als mentor help ik bij persoonlijke belangen, zoals huisvesting, verzorging en medische behandeling. Hierbij gaat het om volwassenen met een verstandelijk beperking, dementie, psychiatrie en/of niet aangeboren hersenletsel.

Nard Voncken Bewindvoering gaat samenwerken met Damiet De La Haije.

Digitale vaardigheden

In veel gevallen maken de mensen door het missen van digitale vaardigheden geen gebruik van de voorzieningen waar ze recht op hebben. Bijvoorbeeld het aanvragen van zorgtoeslag/huurtoeslag. Soms krijgen mensen ook wel eens teveel toeslag omdat hun situatie is veranderd. Het terugbetalen van deze toeslag kan tot financiële problemen leiden. Vaak zijn deze inkomsten al gebruikt om andere financiële gaten te vullen.

Vanaf 2018 dient een aangifte via internet ingediend te worden, geen blauwe enveloppen meer op de deurmat. Geldzaken regel je het snelst online, maar voor veel mensen is dit onbekend terrein en weten ze niet hoe ze dit kunnen aanpakken.

Bent u opzoek naar hulp? Neemt u gerust contact op met mij.