Budgetbeheer & Bewindvoering

Wanneer er sprake is van budgetbeheer (inkomensbeheer) is dit nodig bij situaties waar mensen (tijdelijk) niet in staat zijn de financiële verplichtingen zelfstandig te beheren. De financiële administratie wordt dan (gedeeltelijk) voor u verzorgd.

Bij budgetbeheer wordt uw inkomen gestort op een aparte bankrekening welke in beheer is van de budgetbeheerder. Vanuit die rekening betaalt de budgetbeheerder uw vaste lasten. Indien er schulden zijn, neemt de budgetbeheerder contact op met de schuldeisers voor het treffen van betaalregelingen en voldoet deze ook. Wekelijks ontvangt u het leefgeld, om uw boodschappen van te doen.

Het verschil tussen budgetbeheer en bewind is dat budgetbeheer niet via de kantonrechter wordt verkregen. Budgetbeheer wordt onderling overeengekomen tussen cliënt en Nard Voncken Bewindvoering.
Resultaat: geen administratieve rompslomp meer van de vaste lasten.

Voor een budgetbeheerder is het uitgangspunt dat de klanten ALTIJD zelf verantwoordelijk zijn en blijven voor hun schulden en de afbetaling hiervan. Ook dient u zelf zorg te dragen voor voldoende inkomen op de beheer rekening. Is uw inkomen erg laag, dan kunt u misschien een aanvulling krijgen. Verandert uw inkomen, geef dat dan op tijd door aan uw contactpersoon.

Bent u opzoek naar een budgetbeheerder? Neemt u gerust contact op met mij.