Budgetbeheer

 •  Budgetbeheer (inkomensbeheer):

Is het op vrijwillige basis laten beheren van de inkomsten en uitgaven. Dit is bedoeld voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn de financiële verplichting zelfstandig te beheren.

Uiteraard zal er eerst besproken worden wat voor u de beste oplossing is. De hoofdtaken van budgetbeheer is dat de financiële administratie door Nard Voncken Bewindvoering wordt verzorgt.

Bij budgetbeheer wordt uw inkomen gestort op een aparte bankrekening welke in beheer is van de budgetbeheerder. Vanuit die rekening betaalt de budgetbeheerder uw vast lasten. Indien er schulden zijn, neemt de budgetbeheerder contact op met de schuldeisers voor het treffen van betaalregelingen en voldoet deze ook. Wekelijks ontvangt u het leefgeld, om uw boodschappen van te doen.

Het verschil tussen budgetbeheer en bewind is dat budgetbeheer niet via de kantonrechter wordt verkregen. Budgetbeheer wordt onderling overeengekomen tussen client en Nard Voncken Bewindvoering.

Bent u opzoek naar een budgetbeheerder? Neemt u gerust contact op met Nard Voncken Bewindvoering.

In het Onview systeem is er altijd zichtbaar wat de financiële stand van zaken voor deze lasten zijn. Zo kunt u altijd zien hoe u ervoor staat en wat er is betaald.

Resultaat: geen administratieve rompslomp meer van de vaste lasten.

 Voor een budgetbeheerder is het uitgangspunt dat de klanten ALTIJD zelf verantwoordelijk zijn en blijven voor hun schulden en de afbetaling hiervan. Ook dient u als klant zorg te dragen voor voldoende inkomen op de beheer rekening. Is uw inkomen erg laag, dan kunt u misschien een aanvulling krijgen. Verandert uw inkomen, geef dat dan op tijd door aan uw contactpersoon.

Werkzaamheden die kunnen behoren bij een  “Basispakket” Budgetbeheer:

 • Openen van een nieuwe bankrekening op naam van de klant
 • Betalen van de Huur of Hypotheek
 • Betalen van Gas
 • Betalen van Energie
 • Betalen van Water
 • Betalen van Ziektekostenverzekering
 • Betalen van uw “Basispakket” aan uw budgetbeheerder

Bij dit pakket worden alleen de basis vaste lasten betaald via een beheerrekening. Deze kosten zijn het belangrijkst en zullen ook altijd als eerste betaald worden. Wat over is van uw inkomen wordt overgemaakt naar uw privé rekening. Er worden geen reserveringen gedaan voor jaarafrekeningen of andere onvoorziene uitgaven. U moet dan zelf uw andere betalingen doen zoals bijvoorbeeld uw telefoon rekening, mobiele telefoon rekening, aankopen via internet. U blijft altijd de baas over u eigen financiën!

Werkzaamheden die kunnen behoren bij een “Uitgebreidpakket” Budgetbeheer:

 • Openen van een nieuwe bankrekening op naam van de klant
 • Betalen van de Huur of Hypotheek
 • Betalen van Gas
 • Betalen van Energie
 • Betalen van Water
 • Betalen van Ziektekostenverzekering
 • Betalen van Vaste Telefoon
 • Betalen van Internet
 • Betalen van uw “Uitgebreidpakket” aan uw budgetbeheerder
 • Reservering 1
 • Reservering 2
 • Reservering 3 

Naast de betalingen van de vaste lasten worden er ook 3 reserveringen, in overleg, voor u gedaan voor bijvoorbeeld jaarafrekening energie en water, gemeentebelastingen, en voor onvoorziene en toekomstige uitgaven. Wat over is van uw inkomen wordt overgemaakt naar uw privé rekening. U moet dan zelf nog uw andere rekeningen / betalingen doen zoals bijvoorbeeld uw verzekeringen, mobiele telefoon rekening, aankopen via internet. U blijft altijd de baas over u eigen financiën!

Werkzaamheden die kunnen behoren bij een “Totaalpakket” Budgetbeheer:

 • Openen van een nieuwe bankrekening op naam van de klant
 • Ontvangen van alle inkomsten* op de beheerrekening
 • Het aanschrijven van de uitkeringsinstantie of werkgever (doorgeven van nieuwe bankrekeningnummer)
 • Het bewaken dat er elke maand inkomen wordt ontvangen
 • Aanvragen bijzondere bijstand bij de gemeente voor budgetbeheer
 • Aanvragen van huurtoeslag
 • Aanvragen van zorgtoeslag
 • Aanvragen van eventuele heffingskortingen waar u mogelijk recht op heeft
 • Aanvragen van kwijtscheldingen
 • Aanvragen van begrafenisverzekering (uit beschikbare financiële ruimte en in overleg met u)
 • Aanvragen van W.A. verzekering (Wettelijke aansprakelijkheids verzekering en in overleg met u)
 • Opstellen van een budgetplan (overzicht inkomen/uitgaven)
 • In kaart brengen van de openstaande rekeningen en/of schulden
 • Ontvangen van post op een postadres
 • Postadres wijzigingen doorgeven (indien nodig) aan alle instanties en bedrijven met wie u een zakelijke relatie onderhoud
 • Betalen van alle vaste lasten
 • Betalen van uw “Totaalpakket” aan uw budgetbeheerder
 • Betalen van weekgeld/huishoudgeld naar privé rekening van de klant
 • Uitvoeren van extra betalingen (uit het beschikbare ruimte in het budget)
 • Noodzakelijke reserveringen doen, zoveel als nodig is
 • Belastingaangifte box 1 over de periode dat u onder budgetbeheer staat.
 • U blijft altijd zelf de baas over uw eigen financiën 

Voor overige werkzaamheden wordt meestal een apart uurtarief in rekening gebracht. Uw budgetbeheerder zal dat vooraf kenbaar moeten maken bij u!