Budgetcoaching

 • Budgetcoach (zorgt voor balans tussen inkomsten en uitgaven)

Budgetcoaching is bedoeld voor mensen die even of een langere periode hulp nodig hebben. Door omstandigheden kan het allemaal even teveel zijn geworden, waardoor de administratie erbij inschiet. Samen met de coach kan dit dan weer geordend worden. Door tijdige inschakeling van een budgetcoach kan een eventuele gang naar de schuldhulpverlening worden voorkomen.

 De budgetcoach komt bij een klant thuis die, om wat voor reden dan ook, ondersteuning nodig hebben bij het opzetten, structureren en plannen van hun administratie. Daarna zal er met de klant samen een overzicht van de inkomsten, uitgaven en eventuele achterstanden gemaakt worden. De budgetcoach bekijkt ook of de klant recht heeft op toeslagen en ander financieel voordeel. Aan de hand van het budgetplan laat de budgetcoach zien hoe de klant er financieel voorstaat.

Met de juiste budgetbegeleiding is iemand al snel geholpen, indien er geen helpende hand geboden wordt, belanden mensen vaak onnodig in de schuldhulpverlening. Denk ook aan ouderen of mensen met een beperking waarvoor onder bewind een te zwaar middel is.

Wij leveren individueel maatwerk. Iedere cliënt is uniek en heeft een individuele aanpak nodig.

Wij bezoeken onze cliënten thuis, ook in de avonduren. In de eigen vertrouwde omgeving zijn mensen het meest op hun gemak.

Taken zijn:

 • Zorgt dat schulden inzichtelijk worden gemaakt
 • Maakt een maand- en jaaroverzicht
 • Geeft praktische tips
 • Motiveert te cliënt
 • Kent de sociale kaart, zodat waar nodig aanvullende hulp gezocht kan worden
 • De mogelijkheden voor toeslagen en subsidies bekijken
 • Beoordeelt of voorliggende voorzieningen onbenut zijn gebleven.
 • Inzicht in de inkomsten, uitgaven en schulden
 • Helpen bij het ordenen van papieren in een budgetmap
 • Bij loonbeslag controleren of dit voldoet aan de wettelijke normen
 • Maken van een schuldenoverzicht