Hulp aan ouderen

Ondersteuning voor ouderen

Nard Voncken Bewindvoering biedt ouderen volledige ondersteuning in hun financiën. Wij hebben voor deze doelgroep een pakket ontwikkeld waarbij ouderen de benodigde ondersteuning krijgen.  Het blijkt dat ouderen niet hun kinderen of een ander familielid willen betrekken in hun financiën, maar bij voorkeur een specialist willen aanwenden.

Veel ouderen raken het financiële overzicht kwijt door digitalisering van financiële diensten. Veel instanties zijn gestopt met het sturen van brieven. De computervaardigheden van ouderen zijn vaak minimaal, hierdoor verliezen de meeste ouderen het financiële overzicht en kunnen er achterstanden ontstaan.

 Het pakket bestaat voornamelijk uit:.

 • Het structureren van de administratie, post, betalingen enz.
 • Belastingzaken, huur- en zorgtoeslag, mijn-overheid(digitaal)
 • Nabestaandenadministratie (zie onderstaand)
 • Verhuisadministratie (zie onderstaand)
 • Woning leegruimen: indien nodig zullen wij uw woning leeg en schoon opleveren.
 • Digitale vaardigheden (minimale kennis van digitalisering)
 • Mentorschap
 • Uw eigen pakket samenstellen

Nabestaandenadministratie:

Bij overlijden van een dierbaar familielid is het al verdrietig genoeg dat er direct rondom de begrafenis/crematie zaken geregeld moet worden. Daarnaast is het zaak om alle verplichtingen na te lopen waar actie moet worden ondernomen. Dit kunnen we allemaal voor u regelen zodat u de tijd kunt nemen het verlies te verwerken en zich geen zorgen hoeft te maken over de administratieve afhandelingen. Indien nodig zal ik de coördinatie verzorgen om de woning leeg en schoon  op te leveren.

Denk aan het regelen van o.a. de volgende zaken:

 • Opzeggen/wijzigen van abonnementen
 • Informeren  Banken (en)Postbank
 • Huur opzeggen
 • Naamswijziging/opzegging diverse instanties
 • Stopzetten automatische incasso’s
 • Verzekeringen opzeggen of aanpassen
 • Zorg- of huurtoeslag wijzigen/aanvragen
 • Betalingen verrichten
 • Gegevens doorgeven aan Essent, wml enz.

Verhuisadministratie:

 • Voor ouderen die verhuizen naar een kleinere woning of verzorgingstehuis brengt altijd wat administratieve rompslomp met zich mee. Ik kan u hierbij helpen en zorgen dat u hier geen omkijken naar heeft. Uiteraard zal ik hier ook de coördinatie verzorgen voor de verhuizing.

Mentorschap:

 •  Mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel voor personen die niet (volledig) in staat zijn zelf beslissingen te nemen. Als mentor helpt u iemand die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kan opkomen en geen familie of naaste heeft om op terug te vallen. De beschermingsmaatregel wordt uitgesproken door de kantonrechter. Een mentor helpt bij persoonlijke belangen, zoals huisvesting, verzorging en medische behandeling. Hierbij gaat het om volwassenen met een verstandelijk beperking, dementie, psychiatrie en/of niet aangeboren hersenletsel.

Een mentor heeft regelmatig contact met de cliënt. Afhankelijk van hun wensen en behoeften, kunnen zij ook contact hebben over andere onderwerpen. Zij kunnen bijvoorbeeld samen koffiedrinken of praten over onderwerpen die hen allebei bezighouden.

Digitale vaardigheden:

In veel gevallen maken de mensen door het missen van digitale vaardigheden geen gebruik van de voorzieningen waar ze recht op hebben. Zo vragen ze bijvoorbeeld geen zorgtoeslag aan omdat ze niet weten dat ze daar recht op hebben. En als ze het wel weten, dan weten ze niet hoe ze dat kunnen aanvragen.

Lukt het wel met de toeslagen, dan komt het wel eens voor dat ze te veel krijgen. Mensen die al in de financiële problemen zitten, komen daardoor nog erger in geldnood.

Te veel ontvangen toeslagen moeten immers worden terugbetaald aan de fiscus “omdat het geld vaak al is uitgegeven om andere gaten te vullen”, wordt het probleem nog nijpender.

Lag er bij iedereen in het verleden nog een blauwe envelop op de deurmat, vanaf 2021 moet iedereen aangifte doen via internet, Geldzaken regel je het snelst via de computer en als het aan de politiek ligt, krijgt iedereen voortaan de zorgpolis via de digitale snelweg en niet meer op papier in de brievenbus.