Budgetcoaching

Budgetcoaching is bedoeld voor mensen die even, of een langere periode, hulp nodig hebben bij hun financiële situatie. Door verschillende omstandigheden kan het zijn dat het overzicht van uw administratie/financiën erbij inschiet. De kosten stapelen zich op en het overzicht kan snel verdwijnen. Herkent u zich hierin? Dan kan ik u als budgetcoach helpen. Samen bekijken wij uw administratie en achterstallige betalingen. Samen met u wordt er een plan samengesteld om de administratie weer te ordenen. Ook bied ik handvaten dit in de toekomst goed te kunnen voortzetten. Door tijdige inschakeling van hulp kan een eventuele gang naar de schuldhulpverlening worden voorkomen.

 

Als budgetcoach kom ik bij de klant thuis die, om wat voor reden dan ook, ondersteuning en begeleiding nodig heeft bij het opzetten, structuren en plannen van de administratie. Heeft u recht op toeslagen en ander financieel voordeel? Samen wordt gekeken wat een haalbaar doel is en op welke manier deze verwezenlijkt kan worden. 

 

Ik bezoek mijn cliënten thuis, ook in de avonduren. In uw eigen vertrouwde omgeving bent u vaak het meest op uw gemak. Wilt u liever niet thuis bezocht worden, dan spreken we af op mijn kantoor in Beek of op een andere locatie.

 

Bent u opzoek naar een budgetcoach? Neemt u gerust contact op met mij.

 • De taken zien er als volgt uit:

  • Zorgt dat schulden inzichtelijk worden gemaakt
  • Maken van een maand- en jaaroverzicht
  • Kent de sociale kaart, zodat waar nodig aanvullende hulp gezocht kan worden
  • De mogelijkheden voor toeslagen en subsidies bekijken
  • Beoordeelt of voorliggende voorzieningen onbenut zijn gebleven
  • Inzicht in de inkomsten, uitgaven en schulden
  • Helpen bij het ordenen van papieren in een budgetmap
  • Bij loonbeslag controleren of dit voldoet aan de wettelijke normen